ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου 10MW του Πανεπιστημίου Κύπρου, στην Αγλαντζιά

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2012-197-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/02029/2012, ΛΕΥ/02029/2012/Α
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου 10MW του Πανεπιστημίου Κύπρου, στην Αγλαντζιά
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Αγλαντζιά
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Αν. Διευθύντρια Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 26-05-2020
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 29-09-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Γνωμάτευση (2)
Μελέτη
Μελέτη (2)
Άδεια