ΠΕΕΠ για τη δημιουργία ενιαίας οικιστικής ανάπτυξης (BLUE MARINE) της εταιρείας ERGOMAKERS LTD, στην παράλια περιοχή Τσιφλικούδια του Δήμου Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2017-163-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑ 285/2017
Περιγραφή: ΠΕΕΠ για τη δημιουργία ενιαίας οικιστικής ανάπτυξης (BLUE MARINE) της εταιρείας ERGOMAKERS LTD, στην παράλια περιοχή Τσιφλικούδια του Δήμου Λεμεσού
Είδος: Προκαταρκτική Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Λεμεσός
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Δημοτικός Μηχανικός Δήμου Λεμεσού
Ημερομηνία Επιστολής: 03-10-2017
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 15-11-2017

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη
Γνωμάτευση