ΠΕΕΠ για την ανέγερση εκπτωτικού χωριού και ψυχαγωγικού πάρκου της εταιρείας Canba Properties Limited, σε περιοχή της κοινότητας Κοκκινοτριμιθιάς της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2017-167-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/0895/2017, ΛΕΥ/895/2017/Α
Περιγραφή: ΠΕΕΠ για την ανέγερση εκπτωτικού χωριού και ψυχαγωγικού πάρκου της εταιρείας Canba Properties Limited, σε περιοχή της κοινότητας Κοκκινοτριμιθιάς της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Προκαταρκτική Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Κοκκινοτριμιθιά
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθύντρια Τμ. Πολεοδομίας & Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 06-10-2017
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 15-01-2018

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Γνωμάτευση