ΜΕΕΠ για την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας 4ων αστέρων δυναμικότητας 452 κλινών, ιδιοκτησίας της εταιρείας ANASTASIA TSOKKOY ESTATES LTD στον Δήμο Σωτήρας της επαρχίας Αμμοχώστου. ΠΕΕΠ για την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας 4ων αστέρων δυναμικότητας 452 κλινών, ιδιοκτησίας της εταιρείας ANASTASIA TSOKKOY ESTATES LTD στον Δήμο Σωτήρας της επαρχίας Αμμοχώστου.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2018-144-1
Αριθμός Φακέλου: ΑΜΧ/198/2017
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας 4ων αστέρων δυναμικότητας 452 κλινών, ιδιοκτησίας της εταιρείας ANASTASIA TSOKKOY ESTATES LTD στον Δήμο Σωτήρας της επαρχίας Αμμοχώστου. ΠΕΕΠ για την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας 4ων αστέρων δυναμικότητας 452 κλινών, ιδιοκτησίας της εταιρείας ANASTASIA TSOKKOY ESTATES LTD στον Δήμο Σωτήρας της επαρχίας Αμμοχώστου.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Αμμόχωστος
Περιοχή: Σωτήρα Αμμοχώστου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 22-10-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 31-08-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη
Γνωμάτευση