ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 0.6 MW της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 22 LTD" στην κοινότητα Σκαρίνου της επαρχίας Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2018-248-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/389/2018
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 0.6 MW της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 22 LTD" στην κοινότητα Σκαρίνου της επαρχίας Λάρνακας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Σκαρίνου
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθύντρια Τμ. Πολεοδομίας & Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 23-07-2018
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 26-02-2020

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη
Άδεια