ΜΕΕΠ για την εγκατασταση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1MWP ιδιοκτησία της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 23 LTD" στην κοινότητα Νικητάρι της επαρχίας Λευκωσίας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2018-250-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/01078/2018
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την εγκατασταση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1MWP ιδιοκτησία της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 23 LTD" στην κοινότητα Νικητάρι της επαρχίας Λευκωσίας.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Νικητάρι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθύντρια Τμ. Πολεοδομίας & Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 11-07-2018
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 14-06-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση
Γνωμάτευση
Μελέτη
Άδεια