ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1MW ιδιοκτησία της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 36 LTD" στην κοινότητα Κάτω Κουτραφάς της επαρχίας Λευκωσίας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2018-257-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/00992/2018
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1MW ιδιοκτησία της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 36 LTD" στην κοινότητα Κάτω Κουτραφάς της επαρχίας Λευκωσίας.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: - - -
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθύντρια Τμ. Πολεοδομίας & Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 02-07-2018
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 12-07-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση
Γνωμάτευση
Μελέτη