Έκθεση Πληροφοριών για τον διαχωρισμό 82 οικοπέδων ιδιοκτησία της εταιρείας "LANITIS FARM LTD" στο χωριό Τραχώνι της επαρχίας Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2018-261-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/00879/2017
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για τον διαχωρισμό 82 οικοπέδων ιδιοκτησία της εταιρείας "LANITIS FARM LTD" στο χωριό Τραχώνι της επαρχίας Λεμεσού
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Τραχώνι Λεμεσού
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού
Ημερομηνία Επιστολής: 14-09-2018
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 09-03-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση