ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1,8 MW της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 42 LTD" στην κοινότητα Ποτάμι της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2018-273-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/01249/2018
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1,8 MW της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 42 LTD" στην κοινότητα Ποτάμι της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Ποτάμι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθύντρια Τμ. Πολεοδομίας & Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 23-08-2018
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 11-10-2019

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση
Άδεια