ΜΕΕΠ για την επέκταση υφιστάμενου λατομείου ιδιοκτησία της εταιρείας "M.S. SKYRA VASA LTD"στην κοινότητα Μοναγρούλλι στην επαρχία Λεμεσού.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2018-282-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/00899/2018
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την επέκταση υφιστάμενου λατομείου ιδιοκτησία της εταιρείας "M.S. SKYRA VASA LTD"στην κοινότητα Μοναγρούλλι στην επαρχία Λεμεσού.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Εξορυκτική Δραστηριότητα
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Μοναγρούλλι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθύντρια Τμ. Πολεοδομίας & Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 03-09-2018
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 25-08-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση