ΜΕΕΠ για την ανέγερση και λειτουργία μεικτής τουριστικής ανάπτυξης ιδιοκτησία της εταιρείας "SALT LAKE RESORT & SPA" στον Δήμο Δρομολαξιά - Μενεού της επαρχίας Λάρνακας. Παραλήφθηκε και Δέουσα Μελέτη

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2018-284-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00008/2018
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την ανέγερση και λειτουργία μεικτής τουριστικής ανάπτυξης ιδιοκτησία της εταιρείας "SALT LAKE RESORT & SPA" στον Δήμο Δρομολαξιά - Μενεού της επαρχίας Λάρνακας. Παραλήφθηκε και Δέουσα Μελέτη
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Δρομολαξιά
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθύντρια Τμ. Πολεοδομίας & Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 21-03-2018
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 01-09-2020

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση
Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη