ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 3,5 MW ιδιοκτησία της εταιρείας "HERMES AIRPORTS LTD" στον Δήμο Λάρνακας εντός του διεθνές αερολιμένα Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-002-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00649/2018
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 3,5 MW ιδιοκτησία της εταιρείας "HERMES AIRPORTS LTD" στον Δήμο Λάρνακας εντός του διεθνές αερολιμένα Λάρνακας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Λάρνακα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθύντρια Τμ. Πολεοδομίας & Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 06-12-2018
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 23-04-2020

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση