ΜΕΕΠ για την μεταφορά προς αποκατάσταση 34 χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) της επαρχίας Λεμεσού.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-011-1
Αριθμός Φακέλου: 2.12.038.016.07.01
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την μεταφορά προς αποκατάσταση 34 χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) της επαρχίας Λεμεσού.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο για τη διαχείριση αποβλήτων
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Λεμεσός
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Αναπτύξεως Υδάτων
Ημερομηνία Επιστολής: 21-01-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 13-01-2020

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη