ΜΕΕΠ για την επιτόπου αποκατάσταση και μετέπειτα φροντίδα 10 χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) της επαρχίας Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-012-1
Αριθμός Φακέλου: 2.12.038.016.07.01
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την επιτόπου αποκατάσταση και μετέπειτα φροντίδα 10 χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) της επαρχίας Λεμεσού
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο για τη διαχείριση αποβλήτων
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Λεμεσός
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Αναπτύξεως Υδάτων
Ημερομηνία Επιστολής: 21-01-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 13-01-2020

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη