Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή παραλιακού πεζόδρομου στους Δήμους Γερμασόγειας και Αγ. Αθανασίου - Φάση Α΄ στην επαρχία Λεμεσού.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-015-1
Αριθμός Φακέλου: 16.05.022.016.001
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την κατασκευή παραλιακού πεζόδρομου στους Δήμους Γερμασόγειας και Αγ. Αθανασίου - Φάση Α΄ στην επαρχία Λεμεσού.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Γερμασόγεια
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 28-01-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 08-07-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση