ΜΕΕΠ για ανέγερση πρατηρίου πώλησης πετρελαιοειδών των κων. Α&Μ Α κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου, στην ενορία Αγίου Σπυρίδωνα Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-016-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑ 3/17
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για ανέγερση πρατηρίου πώλησης πετρελαιοειδών των κων. Α&Μ Α κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου, στην ενορία Αγίου Σπυρίδωνα Λεμεσού
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμού
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Άγιος Σπυρίδων
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Δημοτικός Μηχανικός Δήμου Λεμεσού
Ημερομηνία Επιστολής: 06-08-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 27-05-2019

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση