ΜΕΕΠ για την κατασκευή ξενοδοχείου 3* και 5 τουριστικές επαύλεις της εταιρείας "PARNITHA DEVELOPMENT LTD" στην κοινότητα Πέρα Πέδι στην επαρχία Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-030-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/01606/2018
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή ξενοδοχείου 3* και 5 τουριστικές επαύλεις της εταιρείας "PARNITHA DEVELOPMENT LTD" στην κοινότητα Πέρα Πέδι στην επαρχία Λεμεσού
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Πέρα Πέδι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού
Ημερομηνία Επιστολής: 14-02-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 29-09-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη