ΜΕΕΠ για την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών και πλυντήριο αυτοκινήτων ιδιοκτησίας του κου. Π. Π. στον Άγιο Αθανάσιο στην επαρχία Λεμεσού Screening για την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών και πλυντήριο αυτοκινήτων ιδιοκτησίας του κου. Π. Π. στον Άγιο Αθανάσιο στην επαρχία Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-034-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/01374/2018
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών και πλυντήριο αυτοκινήτων ιδιοκτησίας του κου. Π. Π. στον Άγιο Αθανάσιο στην επαρχία Λεμεσού Screening για την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών και πλυντήριο αυτοκινήτων ιδιοκτησίας του κου. Π. Π. στον Άγιο Αθανάσιο στην επαρχία Λεμεσού
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμού
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Άγιος Αθανάσιος
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού
Ημερομηνία Επιστολής: 05-12-2018
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 06-02-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Γνωμάτευση
Μελέτη