Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών της εταιρείας "FOGEKAMA ENTERPRISES LTD" στην κοινότητα Κοκκινοτριμιθιά της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-036-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/00295/2019
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών της εταιρείας "FOGEKAMA ENTERPRISES LTD" στην κοινότητα Κοκκινοτριμιθιά της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμού
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Κοκκινοτριμιθιά
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτουργός Πολεοδομίας και Οικήσεως Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 06-03-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 24-09-2019

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Γνωμάτευση