ΜΕΕΠ για την εγκατάσταση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 0,9MWP ιδιοκτησία της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 52 LTD" στην κοινότητα Ορούντα της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-042-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/01913/2018
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την εγκατάσταση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 0,9MWP ιδιοκτησία της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 52 LTD" στην κοινότητα Ορούντα της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Ορούντα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Αν. Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 11-12-2018
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 17-07-2020

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη
Άδεια