ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1,5 ΜW της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 47" στην κοινότητα Μαζωτός στην επαρχία Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-045-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00583/2018
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1,5 ΜW της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 47" στην κοινότητα Μαζωτός στην επαρχία Λάρνακας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Μαζωτός
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Αν. Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 09-11-2018
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 08-03-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση