ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 2.24MWP της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 24" στην κοινότητα Μαρώνι της επαρχίας Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-048-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00281/2018
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 2.24MWP της εταιρείας "BIOLAND PROJECT 24" στην κοινότητα Μαρώνι της επαρχίας Λάρνακας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Μαρώνι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Αν. Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 18-06-2018
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 21-02-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη
Άδεια