ΜΕΕΠ για την κατασκευή κυματοθραύστη για την προστασία και βελτίωση του παραλικαού μετώπου εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Πύργου στην επαρχία Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-052-1
Αριθμός Φακέλου: ΑΛΚ 4/2006
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή κυματοθραύστη για την προστασία και βελτίωση του παραλικαού μετώπου εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Πύργου στην επαρχία Λεμεσού
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: - - -
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Πύργος
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Γενική Διευθύντρια Αρχής Λιμένων Κύπρου
Ημερομηνία Επιστολής: 08-11-2018
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 23-07-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη