ΜΕΕΠ για γενικό χωροταξικό σχέδιο (Master Plan) για την δημιουργία Μαρίνας, στο Παραλίμνι

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-061-1
Αριθμός Φακέλου: ΑΜΧ/367/2018
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για γενικό χωροταξικό σχέδιο (Master Plan) για την δημιουργία Μαρίνας, στο Παραλίμνι
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Αμμόχωστος
Περιοχή: Παραλίμνι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Αν. Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 15-04-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 26-02-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη
Άδεια