Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση 12 κατοικιών με κολυμβητική δεξαμενή ιδιοκτησία της εταιρείας "N.C.S.K. ESTATES LTD" στην κοινότητα Παχύαμμο της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-064-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/1011/2018
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση 12 κατοικιών με κολυμβητική δεξαμενή ιδιοκτησία της εταιρείας "N.C.S.K. ESTATES LTD" στην κοινότητα Παχύαμμο της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Παχύαμμος
Συντεταγμένες(E,N,H):
Notice: Undefined index: mCoordΝ in C:\Apache24\htdocs\public\eiaview.html on line 94
...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτουργός Πολεοδομίας και Οικήσεως Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 11-04-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 26-05-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση