Έκθεση Πληροφοριών που αφορά τους αγωγούς υγραερίου προσ την εγκατάσταση της κοινοπραξίας υγραερίου VLPG LTD στην ενεργιακή και βιομηχανική περιοχή Βασιλικού.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-077-1
Αριθμός Φακέλου: 8.1.1.18.1.7
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών που αφορά τους αγωγούς υγραερίου προσ την εγκατάσταση της κοινοπραξίας υγραερίου VLPG LTD στην ενεργιακή και βιομηχανική περιοχή Βασιλικού.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο στη θάλασσα
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: - - -
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Γενικός Διευθυντής Υπ. Eνέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού
Ημερομηνία Επιστολής: 22-03-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 16-09-2021

Σχετικά Αρχεία