Έκθεση Πληροφοριών που αφορά τους αγωγούς πετρελαιοειδών προς την εγκατάσταση της εταιρείας YUGEN LTD (θυγατρική της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.) στην ενεργειακή και Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-078-1
Αριθμός Φακέλου: 8.1.01.18.1.3
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών που αφορά τους αγωγούς πετρελαιοειδών προς την εγκατάσταση της εταιρείας YUGEN LTD (θυγατρική της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.) στην ενεργειακή και Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο στη θάλασσα
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: - - -
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Γενικό Διευθυντή Υπ. Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας
Ημερομηνία Επιστολής: 23-01-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 26-06-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση