Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας δυναμικότητας 228 κλινών ιδιοκτησία της εταιρείας "VERDURO ENTERPRISES LTD" στην κοινότητα Κιβισίλι της επαρχίας Λάρνακας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-079-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/726/2018
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας δυναμικότητας 228 κλινών ιδιοκτησία της εταιρείας "VERDURO ENTERPRISES LTD" στην κοινότητα Κιβισίλι της επαρχίας Λάρνακας.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Κιβισίλι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λάρνακας
Ημερομηνία Επιστολής: 09-05-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 17-02-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση