Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών ιδιοκτησία της εταιρείας "G.TH. ENERGY ENVIRONMENT" στην κοινότητα Άγιος Επιφάνειος Ορεινής.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-082-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/00575/2019
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση πρατηρίου πετρελαιοειδών ιδιοκτησία της εταιρείας "G.TH. ENERGY ENVIRONMENT" στην κοινότητα Άγιος Επιφάνειος Ορεινής.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αποθήκευσης, μεταφοράς καυσίμων, χημικών ουσιών και ηλεκτρισμού
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Άγιος Επιφάνιος Ορεινής
Συντεταγμένες(E,N,H):
Notice: Undefined index: mCoordΝ in C:\Apache24\htdocs\public\eiaview.html on line 94
...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτουργός Πολεοδομίας και Οικήσεως Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 08-04-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 24-08-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση