Έκθεση Πληροφοριών για προσθηκομετατροπές στο υφιστάμενο τουριστικό χωριό "MALAMA HOTEL"΄ της εταιρείας "VALENTINE ESTATES LTD" στην περιοχή Κάππαρη στον Δήμο Παραλιμνίου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-092-1
Αριθμός Φακέλου: ΑΜΧ/0455/2018 & ΑΜΧ/0621/2018
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για προσθηκομετατροπές στο υφιστάμενο τουριστικό χωριό "MALAMA HOTEL"΄ της εταιρείας "VALENTINE ESTATES LTD" στην περιοχή Κάππαρη στον Δήμο Παραλιμνίου
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Αμμόχωστος
Περιοχή: Παραλίμνι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Αν. Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 22-05-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 03-10-2019

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη