ΜΕΕΠ για την κατασκευή δύο φωτοβολταικών πάρκων δυναμικότητας 5MW το κάθε ένα, της εταιρείας "SPANERCOM LTD" στην κοινότητα Αναρίτα της επαρχίας Πάφου

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-097-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑΦ/00291 & ΠΑΦ/00292/2019
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή δύο φωτοβολταικών πάρκων δυναμικότητας 5MW το κάθε ένα, της εταιρείας "SPANERCOM LTD" στην κοινότητα Αναρίτα της επαρχίας Πάφου
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Αναρίτα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Αν. Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 20-05-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 07-05-2020

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη
Άδεια