ΜΕΕΠ για την ανέγερση συμβατικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού ισχύος 105 MW της εταιρείας "PARAMOUNT ENERGY CORPORATION LTD" στην κοινότητα Τόχνη της επαρχίας Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-101-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00321/2019
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την ανέγερση συμβατικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού ισχύος 105 MW της εταιρείας "PARAMOUNT ENERGY CORPORATION LTD" στην κοινότητα Τόχνη της επαρχίας Λάρνακας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Βιομηχανική Εγκατάσταση
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Τόχνη
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λάρνακας
Ημερομηνία Επιστολής: 28-06-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 19-06-2020

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη