Έκθεση Πληροφοριών για προνόμοιο λατομείου εξόρυξης ούμπρας-φαιοχώματος για την βιομηχανία χρωμάτων της εταιρείας "UNITED UMBER INDUSTRIES" στην κοινότητα Πέρα Ορεινής

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-106-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/00960/2019
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για προνόμοιο λατομείου εξόρυξης ούμπρας-φαιοχώματος για την βιομηχανία χρωμάτων της εταιρείας "UNITED UMBER INDUSTRIES" στην κοινότητα Πέρα Ορεινής
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Εξορυκτική Δραστηριότητα
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Πέρα
Συντεταγμένες(E,N,H):
Notice: Undefined index: mCoordΝ in C:\Apache24\htdocs\public\eiaview.html on line 94
...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτουργός Πολεοδομίας και Οικήσεως Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 21-06-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 07-08-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση