Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 100KW ιδιοκτησία της εταιρείας "TRISLIMA LTD" στην κοινότητα Πάνω Αρόδες της επαρχίας Πάφου.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-112-1
Αριθμός Φακέλου: Β22/2019
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 100KW ιδιοκτησία της εταιρείας "TRISLIMA LTD" στην κοινότητα Πάνω Αρόδες της επαρχίας Πάφου.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Πάνω Αρόδες
Συντεταγμένες(E,N,H):
Notice: Undefined index: mCoordΝ in C:\Apache24\htdocs\public\eiaview.html on line 94
...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχος Πάφου
Ημερομηνία Επιστολής: 02-07-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 07-01-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση