Έκθεση Πληροφοριών για την επέκταση λατομείου Α΄ τάξης μπεντονιτικής αργίλου της εταιρείας "PELETICO PENTA LTD" στην κοινότητα Ασγάτα στην επαρχία Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-117-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/00354/2019
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την επέκταση λατομείου Α΄ τάξης μπεντονιτικής αργίλου της εταιρείας "PELETICO PENTA LTD" στην κοινότητα Ασγάτα στην επαρχία Λεμεσού
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Εξορυκτική Δραστηριότητα
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Ασγάτα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού
Ημερομηνία Επιστολής: 03-06-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 21-10-2019

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Άδεια