Έκθεση Πληροφοριών για την εγκατάσταση εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας "CYTA LTD" στην κοινότητα Ξυλιάτος της επαρχίας Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-118-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/1999/2018
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την εγκατάσταση εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας "CYTA LTD" στην κοινότητα Ξυλιάτος της επαρχίας Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Ξυλιάτος
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτουργός Πολεοδομίας και Οικήσεως Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 27-05-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 24-08-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση