Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση αθλητικού κέντρου στον Δήμο Λιβαδιών της επαρχίας Λάρνακας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-119-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00285/2019
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση αθλητικού κέντρου στον Δήμο Λιβαδιών της επαρχίας Λάρνακας.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Λιβάδια Λάρνακας
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 16-07-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 29-04-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση