ΜΕΕΠ για την ανέγερση πολυώροφης οικοδομής της εταιρείας "ATN GREEN SYNERGY LTD" με την ονομασία "NAOC PROJECT" στην ενορία Σκάλας στον Δήμο Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-121-1
Αριθμός Φακέλου: Α140/2017
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την ανέγερση πολυώροφης οικοδομής της εταιρείας "ATN GREEN SYNERGY LTD" με την ονομασία "NAOC PROJECT" στην ενορία Σκάλας στον Δήμο Λάρνακας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Λάρνακα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Δημοτικός Μηχανικός Δήμου Λάρνακας
Ημερομηνία Επιστολής: 22-07-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 22-05-2020

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση