Έκθεση Πληροφοριών για εργασίες προστασίας της παραλίας/πρανούς σε τμήμα της παραλίαςστην περιοχή του κόλπου των Κοραλλίων, στον Δήμο Πέγειας στην επαρχία Πάφου.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-130-1
Αριθμός Φακέλου: 6.19.020.001.001
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για εργασίες προστασίας της παραλίας/πρανούς σε τμήμα της παραλίαςστην περιοχή του κόλπου των Κοραλλίων, στον Δήμο Πέγειας στην επαρχία Πάφου.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Λιμενικό έργο και έργο προστασίας της ακτής
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Πέγεια
Συντεταγμένες(E,N,H):
Notice: Undefined index: mCoordΝ in C:\Apache24\htdocs\public\eiaview.html on line 94
...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχος Πάφου
Ημερομηνία Επιστολής: 02-07-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 27-02-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση