ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 507KW του κ. Σ.Π. στην κοινότητα Πάχνα της επαρχίας Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-131-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/00578/2019
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 507KW του κ. Σ.Π. στην κοινότητα Πάχνα της επαρχίας Λεμεσού
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Πάχνα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 07-06-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 01-03-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη
Άδεια