ΜΕΕΠ για την ανέγερση και λειτουργία πολυώροφου κτηρίου γραφείων με την ονομασία "QII" της εταιρείας "SEGLANE INVESTMENTS LTD" στο Δήμο Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-136-1
Αριθμός Φακέλου: Α 230/17
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την ανέγερση και λειτουργία πολυώροφου κτηρίου γραφείων με την ονομασία "QII" της εταιρείας "SEGLANE INVESTMENTS LTD" στο Δήμο Λάρνακας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Λάρνακα
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Δήμαρχος Λάρνακας
Ημερομηνία Επιστολής: 30-07-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 04-02-2020

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη