ΜΕΕΠ για την ανέγερση και λειτουργία οικιστικής ανάπτυξης της εταιρείας "AN SKY GARDEN LTD" στην περιοχή Τσέρκεζοι στην επαρχία Λεμεσού.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-145-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/00764/2019
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την ανέγερση και λειτουργία οικιστικής ανάπτυξης της εταιρείας "AN SKY GARDEN LTD" στην περιοχή Τσέρκεζοι στην επαρχία Λεμεσού.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Τσερκέζοι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού
Ημερομηνία Επιστολής: 12-07-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 08-06-2021

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη