ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων της εταιρείας "Α&Α ΣΦΑΓΕΙΑ ΛΤΔ" στην κοινότητα Αγίου Ιωάννη Μαλούντας στην επαρχία Λευκωσία.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-147-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/00300/2019
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων της εταιρείας "Α&Α ΣΦΑΓΕΙΑ ΛΤΔ" στην κοινότητα Αγίου Ιωάννη Μαλούντας στην επαρχία Λευκωσία.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο για τη διαχείριση αποβλήτων
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Άγιος Ιωάννης
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 03-09-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 03-08-2020

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη