ΜΕΕΠ για τον παρακαμπτήριο δρόμο Νότια των κοινοτήτων Ακακίου - Αστρομερίτη - Περιστερώνας στην επαρχία Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-148-1
Αριθμός Φακέλου: 16.5.2.3
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για τον παρακαμπτήριο δρόμο Νότια των κοινοτήτων Ακακίου - Αστρομερίτη - Περιστερώνας στην επαρχία Λευκωσίας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Ακάκι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Δημοσίων Εργων
Ημερομηνία Επιστολής: 22-03-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 11-05-2021

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη