ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1,5 MW της εταιρείας "Α.Χ΄ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΗ ΑΘΗΑΙΝΟΥ" στην κοινότητα Ορόκλινης της επαρχίας Λάρνακας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-149-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΑΡ/00246/2019
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου δυναμικότητας 1,5 MW της εταιρείας "Α.Χ΄ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΗ ΑΘΗΑΙΝΟΥ" στην κοινότητα Ορόκλινης της επαρχίας Λάρνακας
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Επαρχία: Λάρνακα
Περιοχή: Βορόκληνη
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 27-06-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 02-07-2020

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη