Έκθεση Πληροφοριών για την τοποθέτηση υπόγειου αγωγού μεταφοράς κτηνοτροφικών λυμάτων χοιροστασίου σε αντλιοστάσιο στην κοινότητα Ορούντας στην επαρχία Λευκωσίας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-151-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/176/2019
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την τοποθέτηση υπόγειου αγωγού μεταφοράς κτηνοτροφικών λυμάτων χοιροστασίου σε αντλιοστάσιο στην κοινότητα Ορούντας στην επαρχία Λευκωσίας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο για τη διαχείριση αποβλήτων
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Ορούντα
Συντεταγμένες(E,N,H):
Notice: Undefined index: mCoordΝ in C:\Apache24\htdocs\public\eiaview.html on line 94
...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 19-08-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 04-02-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση