Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση 15 κατοικιών με κολυμβητικές δεξαμενές και περίφραξη της εταιρείας "CAP.ST.GEORGES TRADING LIMITED & CELICANDIA LIMITED" στο Δήμο Πέγειας

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-154-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑΦ/0151/2019
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση 15 κατοικιών με κολυμβητικές δεξαμενές και περίφραξη της εταιρείας "CAP.ST.GEORGES TRADING LIMITED & CELICANDIA LIMITED" στο Δήμο Πέγειας
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Πέγεια
Συντεταγμένες(E,N,H):
Notice: Undefined index: mCoordΝ in C:\Apache24\htdocs\public\eiaview.html on line 94
...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Πάφου
Ημερομηνία Επιστολής: 29-08-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 03-10-2019

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Γνωμάτευση
Άδεια