ΜΕΕΠ για την ανέγερση δύο πολυόροφων κτηρίων 16 & 18 ορόφους με την ονομασία" ZARIA DEVELOPMENT" της εταιρείας "ANOLIA HOLDINGS" στον Πύργο Λεμεσού

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-159-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΜ/00284/2018
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για την ανέγερση δύο πολυόροφων κτηρίων 16 & 18 ορόφους με την ονομασία" ZARIA DEVELOPMENT" της εταιρείας "ANOLIA HOLDINGS" στον Πύργο Λεμεσού
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Λεμεσός
Περιοχή: Πύργος
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτ. Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσού
Ημερομηνία Επιστολής: 01-07-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 07-01-2020

Σχετικά Αρχεία


Μελέτη
Μελέτη
Γνωμάτευση