Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση μονάδας απόσυρσης παλιών αυτοκινήτων και μερική διαχείριση φίλτρων λαδιού και υδραυλικών υγρών ιδιοκτησία της εταιρείας "NIKOS KOLOKOTRONIS PARTS & RECYCLING LTD" στον Δήμο Δαλιού της επαρχίας Λευκωσίας.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-163-1
Αριθμός Φακέλου: ΛΕΥ/01369/2019
Περιγραφή: Έκθεση Πληροφοριών για την ανέγερση μονάδας απόσυρσης παλιών αυτοκινήτων και μερική διαχείριση φίλτρων λαδιού και υδραυλικών υγρών ιδιοκτησία της εταιρείας "NIKOS KOLOKOTRONIS PARTS & RECYCLING LTD" στον Δήμο Δαλιού της επαρχίας Λευκωσίας.
Είδος: Έκθεση Πληροφοριών
Κατηγορία: Έργο για τη διαχείριση αποβλήτων
Επαρχία: Λευκωσία
Περιοχή: Δάλι
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Επαρχιακός Λειτουργός Πολεοδομίας και Οικήσεως Λευκωσίας
Ημερομηνία Επιστολής: 03-09-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 29-01-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Άδεια