ΜΕΕΠ για προσθήκες και μετατροπές σε ξενοδοχείο 5* αστέρων στην περιοχή Καφίζης ιδιοκτησία της εταιρείας "LOMENDOX LTD" στον Δήμο Πέγειας της επαρχίας Πάφου.

Πληροφορίες Έργου

Αριθμός Έργου: 2019-167-1
Αριθμός Φακέλου: ΠΑΦ/929/2016/Α
Περιγραφή: ΜΕΕΠ για προσθήκες και μετατροπές σε ξενοδοχείο 5* αστέρων στην περιοχή Καφίζης ιδιοκτησία της εταιρείας "LOMENDOX LTD" στον Δήμο Πέγειας της επαρχίας Πάφου.
Είδος: Μελέτη Επιπτώσεων
Κατηγορία: Έργο αστικής ανάπτυξης, τουρισμός και αναψυχή
Επαρχία: Πάφος
Περιοχή: Πέγεια
Συντεταγμένες(E,N,H): ...
Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής Τμ. Πολεοδομίας και Οικήσεως
Ημερομηνία Επιστολής: 24-09-2019
Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 09-09-2020

Σχετικά Αρχεία


Γνωμάτευση
Μελέτη
Γνωμάτευση
Μελέτη
Μελέτη
Μελέτη